WAT WIJ DOEN

Verzuim kost veel geld, verstoort de productieprocessen en beïnvloedt de werksfeer negatief. De overheid heeft de rekening van verzuim steeds meer bij de werkgever gelegd. Werkgevers hebben vaak wel verzuimbeleid, maar beheersing van arbeidsongeschiktheid blijft desondanks een moeilijke opgave. Goedman & Tevreden constateert dat het verzuimbeleid bij veel werkgevers kan worden verbeterd of geoptimaliseerd. Wij ondersteunen en adviseren bedrijven bij het terugdringen en beheersbaar houden van verzuim, zodat u tijd en geld overhoudt om te besteden aan zaken die er echt toe doen. Goedman & Tevreden kan u ondersteunen door uw verzuimactiviteiten uit handen te nemen of door uw managers te trainen in het zelf voeren van regie.
verzuimAPK
De verzuimAPK, verzuimreductie & kostenbesparing. De verzuimAPK is een instrument om de status van het verzuimbeleid in uw organisatie te meten. Op een pragmatische en transparante wijze wordt uw verzuimbeleid doorgelicht en worden concrete verbeter voorstellen ontwikkeld....
Verzuimbegeleiding
Verzuimbegeleiding; de behandeling van lastig verzuim en casemanagement.  Verzuim is niet altijd te vermijden. Ernstige medische klachten, psychische klachten, arbeidsconflicten zijn voorbeelden van verzuim waar soms lastig grip op valt te krijgen. Niet zelden leidt...
Workshops & Coaching
Workshop verzuimbegeleiding voor leidinggevenden & HR adviseurs. Verzuim in organisaties is een managementprobleem. Het kost veel geld en heeft een negatief effect op de bedrijfsvoering, de werksfeer en de productiviteit. Een effectieve aanpak van verzuim...
Interim Professionals
Advies over verzuim. Iedere organisatie heeft een eigen specifieke bedrijfscultuur. Verzuimgedrag is onlosmakelijk onderdeel van de bedrijfscultuur en via verzuimaanpak kunnen vraagstukken worden gevonden die op andere terreinen van het personeelsbeleid liggen. Goedman & Tevreden...