Over verzuimAPK

VERZUIM KOST MEER DAN NODIG!

Griep, verkoudheid, maag-en darmklachten zijn de meest gehoorde verzuimredenen. Medewerkers melden zich veelal ziek met gezondheidsklachten, maar vaak is er een andere achtergrond. Uit onderzoek blijkt dat psychische problematiek, werkdruk en onbalans tussen werk en privé de grootste verzuimoorzaken zijn. Maar die redenen komen minder snel op tafel. Hoe kom je er achter wat de werkelijke verzuimoorzaken zijn? En hoe ga je effectief met verzuim om? En wat moet je doen om de kosten van verzuim terug te brengen?

Goedman & Tevreden ondersteunt en adviseert bedrijven bij het terugdringen en beheersbaar houden van verzuim, zodat u tijd en geld overhoud om te besteden aan zaken die er echt toe doen. Goedman & Tevreden kan u ondersteunen door u verzuimactiviteiten uit handen te nemen of door uw managers te trainen in het zelf voeren van regie

De methode van Goedman & Tevreden is gebaseerd op de volgende inzichten:

  • ziek is niet altijd arbeidsongeschikt;
  • gedrag van werknemers heeft invloed op het verzuim. Gedrag is beïnvloedbaar en dus is verzuim beïnvloedbaar;
  • de focus is gericht op wat de medewerker nog wel kan en op een snelle werkhervatting;
  • u als werkgever heeft de regie, ook inzake het verzuim in uw organisatie!

De verzuimAPK is een dienst van Goedman & Tevreden; net als onze andere dienstverlening is ook de verzuimAPK gericht op het realiseren van besparingen. Direct geld waar u waarschijnlijk niet op had gerekend.