Verzuimbegeleiding

Verzuimbegeleiding; de behandeling van lastig verzuim en casemanagement. 

Verzuim is niet altijd te vermijden. Ernstige medische klachten, psychische klachten, arbeidsconflicten zijn voorbeelden van verzuim waar soms lastig grip op valt te krijgen. Niet zelden leidt het tot langdurig verzuim, maar is dat ook noodzakelijk of zijn er andere oplossingen? Onze casemanagers en verzuimconsulenten (arbeidsdeskundigen) kunnen u helpen bij het vlottrekken van individuele verzuimdossiers.

Uiteindelijk draait het allemaal om uw mensen.

De-medicaliseren! Een moeilijke naam voor een eenvoudig gegeven. Uit onderzoek en ervaring blijkt dat meer dan de helft van de ziekmeldingen geen medische oorzaak heeft. Daarom is het niet verstandig om aan de voorkant van uw verzuimaanpak direct een arts in te zetten. Verstandiger is om eerst een casemanager in te schakelen. De casemanager voert de regie over het verzuimproces en zorgt ervoor dat de arbeidsdeskundige en zo nodig de bedrijfsarts tijdig worden ingeschakeld . Uit de praktijk blijkt dat deze aanpak sneller tot resultaat leidt. Een actieve begeleiding van leidinggevende en werknemer door een ervaren casemanager leidt tot nuchtere oplossingen voor de oorzaak van het verzuim.

Goedman & Tevreden als casemanager

De rol van de casemanager is die van aanjager die relevante acties uitzet, kritische vragen aan partijen stelt en daar waar nodig ondersteunt en het proces bewaakt. Feitelijk iemand die de leidinggevende, en daarmee het verzuimproces, op sleeptouw neemt. Goedman & Tevreden ontzorgt en behaalt resultaat vanwege de jarenlange ervaring op het gebied van verzuimbegeleiding.

Goedman & Tevreden plaatst mensen in hun kracht

Een casemanager is geen medicus en kan niet op de stoel van de arts gaan zitten. Medisch gerelateerde problematiek hoort dan ook niet bij een casemanager of arbeidsdeskundige, maar bij de bedrijfsarts thuis. In de ogen van Goedman & Tevreden is een goede arts zeker een must, maar bestaat er geen geloof in een verzuimmodel waarbij de arts voorop staat. Een bedrijfsarts moet slim worden ingezet. Als er onduidelijkheid bestaat over de belastbaarheid of onenigheid over een in te zetten traject, dan wel medische zaken een rol spelen, wordt de bedrijfsarts ingeschakeld. Deze moet van te voren goed worden geïnformeerd over de casus en vragen voorgelegd krijgen die dwingen kritisch na te denken om zodoende kwalitatief goede adviezen te geven. De casemanagers van Goedman & Tevreden schromen ook niet om bij een twijfelachtig advies de arts opnieuw (kritisch) te consulteren. Alleen als een arts op deze wijze wordt ingezet, werkt hij in zijn kracht en niet medicaliserend.

 

  DOWNLOAD INFORMATIE